Home » Java

Java – Tràn bộ nhớ

Một trong những lợi ích cốt lõi của Java là JVM, một công cụ giúp quản lý bộ nhớ. Chúng ta chủ yếu tạo các Object và Java Garbage Collector sẽ lo việc cấp phát và giải phóng…

Read More »

Java – Immutable

Khái niệm về Immutable là vô cùng quan trọng trong hầu hết tất cả các ngôn ngữ, bao gồm cả Java. Với việc Java đưa ra phiên bản 8, Immutable đã trở nên quan trọng hơn. Phiên bản…

Read More »

Java8 – Optional

Nếu bạn là lập trình viên Java thì chắc chắn bạn đã được nghe hoặc gặp các trường hợp NullPointerException trong chương trình NullPointerException và RuntimeException là lỗi được đưa ra bởi JVM khi đang chạy. Kiểm tra…

Read More »

Java 8 – Functional Programming

Bạn có thể đã được nghe về functional programming (FP) và nó thật là tuyệt vời để giảm số dòng code và giúp cho source code dễ đọc hơn. Nhưng ý nghĩa thực sự của functional programming là…

Read More »

Java – Serialization

Java Serialization cho phép ghi các Java Object vào hệ thống file cho lưu trữ dài hạn hoặc trên mạng để truyền cho các ứng dụng khác. Serialization được thực thi với Serialzable interface. Serialzable interface đảm bảo…

Read More »

Java – Collection

Java Collection là một bộ các class hỗ trợ nhóm và quản lý các Object Đơn giản nhất, chúng ta có thể sử dụng Array nhưng như chúng ta đã biết trong thực tế sẽ có nhiều trường…

Read More »

Java – Dependency Injection

Dependency Injection cho phép chúng ta loại bỏ những Dependecy bị hard-code và tạo cho ứng dụng chúng ta gắn kết lỏng lẻo, có khả năng mở rộng và có khả năng bảo trì. Chúng ta có thể…

Read More »

Java – Closure

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Closure trong Java. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về Java 8 Lamba Expression Closure là một hàm / hành vi sử dụng biến được định…

Read More »

Java – Truyền theo giá trị và không truyền theo tham chiếu

Một trong những nhầm lẫn trong ngôn ngữ lập trình Java là liệu Java được truyền theo giá trị hay truyền theo tham chiếu. Nhưng trước tiên chúng ta cũng cần hiểu nghĩa của truyền theo giá trị…

Read More »

Java – Heap Space và Stack

Java Heap Space được sử dụng bởi Java Runtime để cấp phát bộ nhớ cho các object và các class của JRE. Bất cứ khi nào chúng ta tạo một object bất kỳ, nó luôn luôn được tạo…

Read More »