Home » Java

Java – Bytecode

Java được định kiểu tĩnh, điều này ảnh hưởng đến việc thiết kế các lệnh Bytecode sao cho một lệnh tự hoạt động trên các giá trị với kiểu cụ thể. Ví dụ có một vài câu lệnh…

Read More »

Java 9 – Reactive stream

Trong nhiều ứng dụng, dữ liệu không được truy xuất từ một thiết bị lưu trữ cố định, nhưng đúng hơn, được xử lý  gần thời gian thực, với những người dùng hoặc các hệ thống khác đang…

Read More »

Java – Garbage Collection

Java Garbage Collection là tiến trình chương trình Java quản lý bộ nhớ tự động. Chương trình Java biên dịch thành bytecode có thể được chạy trên máy ảo Java, viết tắt JVM. Khi chương trình Java chạy…

Read More »

Java – Tràn bộ nhớ

Một trong những lợi ích cốt lõi của Java là JVM, một công cụ giúp quản lý bộ nhớ. Chúng ta chủ yếu tạo các Object và Java Garbage Collector sẽ lo việc cấp phát và giải phóng…

Read More »

Java – Immutable

Khái niệm về Immutable là vô cùng quan trọng trong hầu hết tất cả các ngôn ngữ, bao gồm cả Java. Với việc Java đưa ra phiên bản 8, Immutable đã trở nên quan trọng hơn. Phiên bản…

Read More »

Java8 – Optional

Nếu bạn là lập trình viên Java thì chắc chắn bạn đã được nghe hoặc gặp các trường hợp NullPointerException trong chương trình NullPointerException và RuntimeException là lỗi được đưa ra bởi JVM khi đang chạy. Kiểm tra…

Read More »

Java 8 – Functional Programming

Bạn có thể đã được nghe về functional programming (FP) và nó thật là tuyệt vời để giảm số dòng code và giúp cho source code dễ đọc hơn. Nhưng ý nghĩa thực sự của functional programming là…

Read More »

Java – Serialization

Java Serialization cho phép ghi các Java Object vào hệ thống file cho lưu trữ dài hạn hoặc trên mạng để truyền cho các ứng dụng khác. Serialization được thực thi với Serialzable interface. Serialzable interface đảm bảo…

Read More »

Java – Collection

Java Collection là một bộ các class hỗ trợ nhóm và quản lý các Object Đơn giản nhất, chúng ta có thể sử dụng Array nhưng như chúng ta đã biết trong thực tế sẽ có nhiều trường…

Read More »

Java – Dependency Injection

Dependency Injection cho phép chúng ta loại bỏ những Dependecy bị hard-code và tạo cho ứng dụng chúng ta gắn kết lỏng lẻo, có khả năng mở rộng và có khả năng bảo trì. Chúng ta có thể…

Read More »