Month: November 2019

Context Map

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Bounded Context và học cách xử lý các domain phức tạp. Cách tốt nhất là chia các domain thành các subdomain và map chúng với các…

Read More »

Go – Json Serialization

Json là một trong những định dạng serialization phổ biến nhất. Nó giúp chúng ta dễ dàng đọc được, ngắn gọn hợp lý, và dễ dàng được phân tích cú pháp bởi bất kỳ ứng dụng web nào…

Read More »

Go – Đọc và ghi file

Ghi và đọc file là một trong những hoạt động phổ biến nhất sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đọc và ghi file hiệu…

Read More »

Bounded Context

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bounded Context trong DDD. Trước khi đi sâu vào khái niệm về Bounded Context trong DDD (Domain Driven Design), hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của…

Read More »

Go – Functional programming

Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Functional Programming trong Go. Chúng ta không đi sâu về khái niệm FP (Functional Programming), thay vào đó sẽ tập trung vào những thứ mà Go có…

Read More »

Go – Data Race

Go được biết đến như một ngôn ngữ hỗ trợ việc chạy các chương trình đồng thời một cách dễ dàng. Nhưng cũng chính bằng việc xử lý đồng thời này dẫn đến việc chương trình có khả…

Read More »