Month: January 2019

Kiến trúc Redux

Redux là thư viện hoạt động như một thùng chứa các state và giúp quản lý luồng dữ liệu ứng dụng. Nó được giới thiệu trở lại vào năm 2005 tại hội nghị ReactEurope. Nó tương tự như Flux…

Read More »

Atomic design với React

Phương thức Atomic design cho phép chúng ta tạo một hệ thống được thiết kế tuyệt vời từ đầu, với các quy tắc về thành phần hoá, phân chia thứ bậc (cấu trúc thư mục) và sử dụng…

Read More »

Scala – Xử lý file

Scala cung cấp các phương thức để làm việc với File. Bạn có thể tạo, mở file, ghi file và đọc file. Scala cung cấp package đầy đủ là scala.io để xử lý file Trong bài viết này…

Read More »

Functional programming với javascript ES6

Funtional programming là kiểu xử lý các tính toán như đánh giá của các hàm toán học, tránh thay đổi state và dữ liệu mutable Arrow function Arrow function (Hàm dùng ký hiệu =>) giúp tạo các expression…

Read More »

Cài đặt Gulp và Webpack trong VueJS

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn cách cấu hình và cài đặt dùng Gulp trong VueJS. Trước khi bắt đầu bài viết này thì bạn nên đọc trước phần 1 và phần 2. Bài…

Read More »

Chạy PHP code trong Docker Container

Nếu bạn đã từng chạy ứng dụng PHP sử dụng comand line, sử dụng Docker có thể là một cách tốt để tăng khả năng tái sử dụng và tính linh động cho đoạn code của bạn. Docker…

Read More »

Cơ bản về Akka Actor

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những khái niệm cơ bản về Akka Actor trong Scala. Cấu trúc phân cấp Các Actor là các object dùng đóng gói trạng thái và hành vi,…

Read More »

Scala – Facade design pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Facade design pattern sử dụng ngôn ngữ Scala Mục đích Cung cấp một interface thống nhất cho tập hợp các interface trong hệ thống con. Facade…

Read More »