Home » Management

Lãnh đạo bản thân nâng tầm sự nghiệp

Cách gần 3 năm, mình có vinh dự tham gia một buổi hội thảo với chủ đề Leading from inside out của diễn giả Andrew Bryant. Diễn giả chia sẻ một câu chuyện mà mình nhớ mãi, nó đã…

Read More »

Situational leadership: Lãnh đạo tình huống

Bạn đi nhiều những buổi hội thảo hay những khoá học ngắn được nghe rất nhiều chia sẻ về kinh nghiệm và các tình huống thực tế mà lãnh đạo hay quản lý doanh nghiệp gặp phải trong…

Read More »

7 kỹ năng bạn cần thành thục trước khi trở thành quản lý

Là một người quản lý, sẽ có lần bạn thấy mình ở trong tình huống khó khăn.Ví dụ như: Bạn cần phải cho ai đó biết rằng họ không còn phù hợp với vai trò của họ, hoặc…

Read More »

10 lời khuyên đã được kiểm chứng để quản lý cuộc họp hiệu quả.

Về bản chất, các cuộc họp được tổ chức với mục đích làm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Khi mọi người có cùng chung suy nghĩ và nhận thức được cái gì nên hoàn thành…

Read More »

Lời khuyên cho Leaders để tăng mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm.

Trong kinh doanh người ta thường quan tâm đến kết quả, nhưng có một thực tế rằng tổ chức có hiệu quả cao thì mối liên kết giữa các thành viên trong tổ chức đó thường rất tốt….

Read More »