Home » Functional Programming

Java – Immutable

Khái niệm về Immutable là vô cùng quan trọng trong hầu hết tất cả các ngôn ngữ, bao gồm cả Java. Với việc Java đưa ra phiên bản 8, Immutable đã trở nên quan trọng hơn. Phiên bản…

Read More »

Java 8 – Functional Programming

Bạn có thể đã được nghe về functional programming (FP) và nó thật là tuyệt vời để giảm số dòng code và giúp cho source code dễ đọc hơn. Nhưng ý nghĩa thực sự của functional programming là…

Read More »

Mô hình Functional Programming

Thật khó để tìm một định nghĩa nhất quán của Functional Programming. Nhưng trong bài viết này tôi sẽ đưa ra 2 khái niệm để định nghĩa về FP như sau: Khi bạn code ứng dụng chỉ sử…

Read More »

Monad

Có rất nhiều khái niệm khác nhau trong functional programming như là  HOFs, closures, currying, partial application…rất là hữu ích trong lập trình viên ngày nay. Một trong những khái niệm rất là quan trọng khác trong của functional…

Read More »

Khái niệm cơ bản về Functional Programming

Functional Programming được sử dụng khá phổ biến ngày nay và trong hầu hết các ngôn ngữ như là Scala, Haskell, Javascript…Nếu bạn đã từng làm việc với ngôn ngữ Scala, chắc bạn cũng không xa lạ gì…

Read More »