Month: July 2018

Scala Classes

Trong Scala có chứa rất nhiều thứ và khái niệm khác nhau, là một ngôn ngữ hướng đối tượng. Điều này nghĩa là chúng ta có thể định nghĩa các class trong Scala, và khởi tạo các object…

Read More »

Khái niệm cơ bản về Functional Programming

Functional Programming được sử dụng khá phổ biến ngày nay và trong hầu hết các ngôn ngữ như là Scala, Haskell, Javascript…Nếu bạn đã từng làm việc với ngôn ngữ Scala, chắc bạn cũng không xa lạ gì…

Read More »

Scala – Higher-order function

Function là gì? Một function mà nhận một function khác như tham số hoặc trả về một function là một higher-order function. Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ nếu như trước đây bạn đã từng làm…

Read More »

Desgin pattern trong Javascript

Hầu hết các developer đều mong muốn có thể viết được code có khả năng bảo trì, dễ đọc và có thể sử dụng được lại. Cấu trúc của source code trở nên vô cùng quan trọng khi…

Read More »

Giới thiệu cơ bản về React + Redux

Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo một danh sách chứa các contact sử dụng React và Redux. Chúng ta sẽ có được danh sách contact và mỗi lần click vào một trong những contact này, thì…

Read More »

Kiến trúc Hexagonal trong DDD

Trong những bài viết trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn các khái niệm cơ bản về DDD. Chúng ta cũng đã biết rằng trong model của DDD có khái niệm về kiến trúc phân lớp. Nó…

Read More »