Month: July 2020

Lãnh đạo bản thân nâng tầm sự nghiệp

Cách gần 3 năm, mình có vinh dự tham gia một buổi hội thảo với chủ đề Leading from inside out của diễn giả Andrew Bryant. Diễn giả chia sẻ một câu chuyện mà mình nhớ mãi, nó đã…

Read More »