Home » Javascript

Cài đặt và cấu hình Webpack 4 – phần 2

Trong phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt và cấu hình webpack4. Bạn nên đọc phần 1 trước khi đọc bài viết này. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau thử…

Read More »

Cài đặt và cấu hình Webpack 4 – phần 1

Webpack là một công cụ hữu ích và có rất nhiều các tính năng độc nhất. Cung cấp một cấu hình cho webpack không phải là vấn đề gì khó khăn cho các dự án từ trung bình…

Read More »

Kiến trúc Redux

Redux là thư viện hoạt động như một thùng chứa các state và giúp quản lý luồng dữ liệu ứng dụng. Nó được giới thiệu trở lại vào năm 2005 tại hội nghị ReactEurope. Nó tương tự như Flux…

Read More »

Functional programming với javascript ES6

Funtional programming là kiểu xử lý các tính toán như đánh giá của các hàm toán học, tránh thay đổi state và dữ liệu mutable Arrow function Arrow function (Hàm dùng ký hiệu =>) giúp tạo các expression…

Read More »

Thêm ESlint vào trong VueJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng ESlint trong ứng dụng VueJS. Nếu bạn chưa biết ESLint là gì thì hãy đọc bài viết này trước để tìm hiểu về…

Read More »

Virtual DOM trong VueJS

Trước khi đọc bài viết này nếu bạn chưa biết Virtual DOM là gì thì bạn nên đọc qua bài viết này trước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Virtual DOM trong…

Read More »

Giới thiệu tính năng mới ECMAScript 2016 thêm vào trong Javascript

Từ khi ECMAScript 2015 (cũng được biết với tên gọi ES6) được phát hành. Nó đã giới thiệu nhiều tính năng lớn như arrow function (dùng ký hiệu =>), set, map, class và destructuring… Nhóm phát triển có 39 điều…

Read More »

Desgin pattern trong Javascript

Hầu hết các developer đều mong muốn có thể viết được code có khả năng bảo trì, dễ đọc và có thể sử dụng được lại. Cấu trúc của source code trở nên vô cùng quan trọng khi…

Read More »

Giới thiệu cơ bản về React + Redux

Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo một danh sách chứa các contact sử dụng React và Redux. Chúng ta sẽ có được danh sách contact và mỗi lần click vào một trong những contact này, thì…

Read More »

Xử lý lỗi trong React 16 sử dụng Error Boundaries

Nếu bạn xây dựng một ứng dụng React thì tại bất kỳ thời điểm nào trong khi lập trình, chắc chắn bạn đã gặp những lỗi khó hiểu và không cung cấp bất kỳ thông tin nào có…

Read More »