Month: July 2019

Java 9 – Reactive stream

Trong nhiều ứng dụng, dữ liệu không được truy xuất từ một thiết bị lưu trữ cố định, nhưng đúng hơn, được xử lý  gần thời gian thực, với những người dùng hoặc các hệ thống khác đang…

Read More »

Java – Garbage Collection

Java Garbage Collection là tiến trình chương trình Java quản lý bộ nhớ tự động. Chương trình Java biên dịch thành bytecode có thể được chạy trên máy ảo Java, viết tắt JVM. Khi chương trình Java chạy…

Read More »

Java – Tràn bộ nhớ

Một trong những lợi ích cốt lõi của Java là JVM, một công cụ giúp quản lý bộ nhớ. Chúng ta chủ yếu tạo các Object và Java Garbage Collector sẽ lo việc cấp phát và giải phóng…

Read More »

Java – Immutable

Khái niệm về Immutable là vô cùng quan trọng trong hầu hết tất cả các ngôn ngữ, bao gồm cả Java. Với việc Java đưa ra phiên bản 8, Immutable đã trở nên quan trọng hơn. Phiên bản…

Read More »

Java8 – Optional

Nếu bạn là lập trình viên Java thì chắc chắn bạn đã được nghe hoặc gặp các trường hợp NullPointerException trong chương trình NullPointerException và RuntimeException là lỗi được đưa ra bởi JVM khi đang chạy. Kiểm tra…

Read More »