Home » Devops

Copy file từ docker container sang máy chủ và ngược lại

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách copy file từ docker container sang máy chủ và ngược lại. Đôi khi bạn có thể cần thực copy các file từ docker container sang máy…

Read More »

Chạy PHP code trong Docker Container

Nếu bạn đã từng chạy ứng dụng PHP sử dụng comand line, sử dụng Docker có thể là một cách tốt để tăng khả năng tái sử dụng và tính linh động cho đoạn code của bạn. Docker…

Read More »

Kết nối các Container

Trong bài viết này chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu làm thế nào để kết nối các container. Bằng cách kết nối các container, bạn đã cung cấp một kênh bảo mật thông qua cách các container…

Read More »

Biến môi trường, volume và Dockerfile

Tiếp tục chuỗi bài viết về Docker, trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về biến môi trường, volume và Dockerfile. Biến môi trường và volume Trước khi bắt đầu, hãy tạo thư mục examples và chúng…

Read More »

Cài đặt và sử dụng Docker

Như trong bài viết trước tôi có giới thiệu qua về Docker. Nếu bạn chưa biết khái niệm về Docker thì hãy đọc qua bài viết đó trước. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về…

Read More »

Giới thiệu Docker

Docker là công cụ mã nguồn mở giúp tự động triển khai một ứng dụng bên trong container phần mềm. Cách đơn giản nhất để nắm bắt ý tưởng đằng sau Docker là so sánh nó với một…

Read More »

Hướng dẫn và sử dụng Ansible

Ansible là công cụ giúp chuẩn bị trước và quản lý cấu hình, giống như là Chef, Puppet hay Salt Nó là cách đơn giản nhất và dễ nhất để bắt đầu. Bởi vì nó chỉ là SSH,…

Read More »