Home » VueJS

Vue – Router

Trong ứng dụng web javascript, router là phần dùng để đồng bộ hoá phần xem được hiển thị hiện tại với nội dung thanh bar địa chỉ trình duyệt. Nói cách khác, router là phần làm cho url…

Read More »

Cài đặt và cấu hình Webpack 4 – phần 2

Trong phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt và cấu hình webpack4. Bạn nên đọc phần 1 trước khi đọc bài viết này. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau thử…

Read More »

Cài đặt và cấu hình Webpack 4 – phần 1

Webpack là một công cụ hữu ích và có rất nhiều các tính năng độc nhất. Cung cấp một cấu hình cho webpack không phải là vấn đề gì khó khăn cho các dự án từ trung bình…

Read More »

Cài đặt Gulp và Webpack trong VueJS

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn cách cấu hình và cài đặt dùng Gulp trong VueJS. Trước khi bắt đầu bài viết này thì bạn nên đọc trước phần 1 và phần 2. Bài…

Read More »

Thêm ESlint vào trong VueJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng ESlint trong ứng dụng VueJS. Nếu bạn chưa biết ESLint là gì thì hãy đọc bài viết này trước để tìm hiểu về…

Read More »

Server side render dùng Vue

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách để SSR hoạt động với Vue Router, tăng hiệu quả để tránh những thiếu sót có thể khiến bạn phải mất nhiều thời gian để…

Read More »

Virtual DOM trong VueJS

Trước khi đọc bài viết này nếu bạn chưa biết Virtual DOM là gì thì bạn nên đọc qua bài viết này trước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Virtual DOM trong…

Read More »