Month: June 2019

Java 8 – Functional Programming

Bạn có thể đã được nghe về functional programming (FP) và nó thật là tuyệt vời để giảm số dòng code và giúp cho source code dễ đọc hơn. Nhưng ý nghĩa thực sự của functional programming là…

Read More »

Java – Serialization

Java Serialization cho phép ghi các Java Object vào hệ thống file cho lưu trữ dài hạn hoặc trên mạng để truyền cho các ứng dụng khác. Serialization được thực thi với Serialzable interface. Serialzable interface đảm bảo…

Read More »

Java – Collection

Java Collection là một bộ các class hỗ trợ nhóm và quản lý các Object Đơn giản nhất, chúng ta có thể sử dụng Array nhưng như chúng ta đã biết trong thực tế sẽ có nhiều trường…

Read More »

Java – Dependency Injection

Dependency Injection cho phép chúng ta loại bỏ những Dependecy bị hard-code và tạo cho ứng dụng chúng ta gắn kết lỏng lẻo, có khả năng mở rộng và có khả năng bảo trì. Chúng ta có thể…

Read More »

Java – Closure

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Closure trong Java. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về Java 8 Lamba Expression Closure là một hàm / hành vi sử dụng biến được định…

Read More »

Java – Truyền theo giá trị và không truyền theo tham chiếu

Một trong những nhầm lẫn trong ngôn ngữ lập trình Java là liệu Java được truyền theo giá trị hay truyền theo tham chiếu. Nhưng trước tiên chúng ta cũng cần hiểu nghĩa của truyền theo giá trị…

Read More »

Java – Heap Space và Stack

Java Heap Space được sử dụng bởi Java Runtime để cấp phát bộ nhớ cho các object và các class của JRE. Bất cứ khi nào chúng ta tạo một object bất kỳ, nó luôn luôn được tạo…

Read More »

Java – Inner class

Java inner class là class được định nghĩa bên trong class khác. Java inner class có thể được khai báo là private, public, protected, hoặc với truy cập mặc định trong khi class bên ngoài có thể chỉ…

Read More »