Month: September 2018

Adapter Design Pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Adater Design Pattern trong Scala Adapter Design Pattern là gì? Mục đích của Pattern Chuyển đổi interface của class thành interface khác mà client mong muốn….

Read More »

Scala – lazy, stream, view

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính toán Lazy trong Scala. Chúng ta sẽ tăng tính hiệu quả cho ứng dụng của mình như thế nào? Tính hiệu quả đạt được không chỉ…

Read More »

Scala – Trait

Scala trait là một interface với các phương thức không Abstract. Một class có thể implement với nhiều trait khác nhau, và những trait này có thể được yêu cầu các phương thức Abstract được thêm vào hoặc…

Read More »

Biến môi trường, volume và Dockerfile

Tiếp tục chuỗi bài viết về Docker, trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về biến môi trường, volume và Dockerfile. Biến môi trường và volume Trước khi bắt đầu, hãy tạo thư mục examples và chúng…

Read More »

Scala – Type Bound

Trong phần trước tôi đã giới thiệu cho bạn về Variance. Bạn nên đọc phần này trước khi vào bài viết này. Typy Bound là các giới hạn trên các Type parameter hoặc Type Variable. Bằng việc sử…

Read More »

Scala – Variances

Variance định nghĩa quan hệ kế thừa của các kiểu được tham số hoá (Parameterized Types). Variance là tất cả về sub-typing. Nào hãy xem ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn Type Parameter là gì. Ở đây,…

Read More »

Cài đặt và sử dụng Docker

Như trong bài viết trước tôi có giới thiệu qua về Docker. Nếu bạn chưa biết khái niệm về Docker thì hãy đọc qua bài viết đó trước. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về…

Read More »

Giới thiệu Docker

Docker là công cụ mã nguồn mở giúp tự động triển khai một ứng dụng bên trong container phần mềm. Cách đơn giản nhất để nắm bắt ý tưởng đằng sau Docker là so sánh nó với một…

Read More »