Home » Domain Driven Design

Context Map

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Bounded Context và học cách xử lý các domain phức tạp. Cách tốt nhất là chia các domain thành các subdomain và map chúng với các…

Read More »

Bounded Context

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bounded Context trong DDD. Trước khi đi sâu vào khái niệm về Bounded Context trong DDD (Domain Driven Design), hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của…

Read More »

Repository Pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Repository Pattern được sử dụng trong Scala. Ngoài ra trong bài viết chúng ta cũng sử dụng cả DAO pattern và Slick. Thuật ngữ Repository Pattern…

Read More »

Dependency Injection

Về cơ bản Dependency Injection (DI) cung cấp các object mà một object cần (các phụ thuộc – dependency) thay vì nó tự tạo khởi tạo constructor. Nó là một kỹ thuật vô cùng hữu ích cho testing vì…

Read More »

Factory design pattern

Factory Design Pattern là một trong những Creational Design Pattern phổ biến nhất. Mục đích chính của Factory Design Pattern là logic tạo các instance và object riêng biệt từ client. Chúng ta thực thi logic tạo ra…

Read More »

Kiến trúc Hexagonal trong DDD

Trong những bài viết trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn các khái niệm cơ bản về DDD. Chúng ta cũng đã biết rằng trong model của DDD có khái niệm về kiến trúc phân lớp. Nó…

Read More »

Model-Driven Design

Domain driven design

Trong phần trước, chúng ta đã nói về kiến trúc phân lớp trong Domain Driven Design (là một pattern trong Model của DDD). Bài viết này sẽ giải thích rõ hơn các pattern quan trọng khác trong DDD…

Read More »

Kiến trúc phân lớp trong Domain Driven Design

Khi chúng ta tạo ra một ứng dụng phần mềm, một phần lớn các thành phần của ứng dụng không liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ nhưng chúng là một phần của hạ tầng của phần mềm…

Read More »

Rich model vs anemic model

Rich model vs anemic model

Trong Model của DDD thì dùng rất nhiều các pattern khác nhau như là Entity, value object, Repository, Factory, service … Nhưng trước khi bắt đầu về DDD, thì chúng ta nên tìm hiểu Model của DDD có…

Read More »

Ubiquitous language (UL)

ubiquitous language

Trong phần trước  chúng ta được được giới thiệu về Domain Driven Design và cũng hiểu rằng kiến trúc tập trung vào phần core domain. Như một cách tiếp cận truyền thống vào dự án, lập trình viên…

Read More »