Home » Soft skills

Lãnh đạo bản thân nâng tầm sự nghiệp

Cách gần 3 năm, mình có vinh dự tham gia một buổi hội thảo với chủ đề Leading from inside out của diễn giả Andrew Bryant. Diễn giả chia sẻ một câu chuyện mà mình nhớ mãi, nó đã…

Read More »

Tư duy phản biện – Chìa khoá thành công trong sự nghiệp

Bất kể bạn đến từ đâu, bạn thích theo đuổi ngành nghề nào hoặc bạn đã tích luỹ được bao nhiêu kinh nghiệm, thì tư duy phản biện vẫn là kỹ năng quan trọng mà bạn sẽ phải…

Read More »