Month: May 2018

Model-Driven Design

Domain driven design

Trong phần trước, chúng ta đã nói về kiến trúc phân lớp trong Domain Driven Design (là một pattern trong Model của DDD). Bài viết này sẽ giải thích rõ hơn các pattern quan trọng khác trong DDD…

Read More »

Scala Future – Combinator và Async

Trong phần trước, chúng ta đã trình bày về Future và Promise. Trong phần này, chúng ta sẽ kết hợp các future sử dụng thế mạnh Combinator của nó Kết hợp Combinator Trong phần đầu tiên, chúng ta…

Read More »

Nâng cao chất lượng code sử dụng Eslint

Bắt đầu với Eslint Mặc dù, bài viết sẽ không nói về khái niệm cơ bản của Eslint, nhưng tôi sẽ dành một chút thời gian để chỉ cho bạn làm thế nào để bắt đầu. Đầu tiên…

Read More »

Scala Future – Promises Phần 2

Trong bài viết trước chúng ta đã hiểu làm thế nào để lấy được các giá trị trả về từ Fututre với onComplete, onSuccess and onFailure. Chúng ta cũng hiểu cách sử dụng Await.result trong Test case để block và lấy giá…

Read More »

Khác nhau giữa Virtual DOM vs DOM

DOM là gì Trước khi chúng ta có thể hiểu React và Virtual DOM, chúng ta trước tiên nên tìm hiểu về DOM(Document Object Model). DOM là một Abstraction của một cấu trúc trang HTML. Nó lấy các…

Read More »

Immutable Javascript sử dụng ES6

Viết code javascript kiểu immutable là một thói quen tốt. Có một vài thư viện tốt hỗ trợ immutable  như immutable.js và chúng ta có thể sử dụng nó.  Nhưng liệu nó có thực sự hoạt tốt với…

Read More »

Scala – Future phần 1

Hầu hết tất cả các ngông ngữ lập trình hiện nay đều có cách diễn đạt Future – Promise sử dụng để lập trình concurrent. Bài viết này không phải mục đích để làm cho bạn cảm thẩy…

Read More »

Kiến trúc phân lớp trong Domain Driven Design

Khi chúng ta tạo ra một ứng dụng phần mềm, một phần lớn các thành phần của ứng dụng không liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ nhưng chúng là một phần của hạ tầng của phần mềm…

Read More »