Home » Go

Go – Json Serialization

Json là một trong những định dạng serialization phổ biến nhất. Nó giúp chúng ta dễ dàng đọc được, ngắn gọn hợp lý, và dễ dàng được phân tích cú pháp bởi bất kỳ ứng dụng web nào…

Read More »

Go – Đọc và ghi file

Ghi và đọc file là một trong những hoạt động phổ biến nhất sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đọc và ghi file hiệu…

Read More »

Go – Functional programming

Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Functional Programming trong Go. Chúng ta không đi sâu về khái niệm FP (Functional Programming), thay vào đó sẽ tập trung vào những thứ mà Go có…

Read More »

Go – Data Race

Go được biết đến như một ngôn ngữ hỗ trợ việc chạy các chương trình đồng thời một cách dễ dàng. Nhưng cũng chính bằng việc xử lý đồng thời này dẫn đến việc chương trình có khả…

Read More »

Go – Factory Pattern

Factory pattern là pattern thường được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong Go có rất nhiều cách khác nhau trong đó bạn có thể dùng Factory Pattern để làm cho code của bạn…

Read More »

Go – Tính đóng gói và đa hình

Go là sự pha trộn kỳ lạ giữa các ý tưởng cũ và ý tưởng mới. Nó có một cách tiếp cận hết sức mới mẻ, không sợ vứt bỏ những quan niệm đã được thiết lập về…

Read More »

Go – Mutex

Mutex là hình thức ngắn gọn để loại trừ lẫn nhau. Mutex được sử dụng khi bạn không muốn một tài nguyên bị truy cập bởi nhiều Routine con trong cùng một thời điểm. Mutex có 2 phương…

Read More »

Go – Select

Trong ngôn ngữ Go, câu lệnh select giống như câu lệnh Switch, nhưng trong câu lệnh select, câu lệnh case liên quan đến việc trao đổi thông tin ví dụ như các hoạt động nhận và gửi trên…

Read More »

Go – Channel

Go channel

Channel là các đường ống dùng để kết nối giữa các goroutine bên trong ứng dụng dựa trên Go, cho phép trao đổi thông tin và sau đó truyền các giá trị đến và từ các biến. Giống…

Read More »

Go – Goroutine

Goroutine là một hàm hoặc phương thức có thể chạy đồng thời với các hàm hoặc phương thức khác. Go sử dụng Goroutine như một cách để xử lý các tác vụ thực hiện đồng thời. Goroutine có…

Read More »