Month: October 2018

Scala – Closure

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều về Closure trong Scala. Vấn đề Bạn sẽ làm gì khi muốn truyền một hàm xung quanh như một biến? Làm thế nào để hàm tham chiếu đến…

Read More »

Decorator design pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về decorator design pattern bằng ngôn ngữ scala Mục đích Gắn các trách nhiệm bổ sung cho một object động. Decorator cung cấp một thay thế linh hoạt…

Read More »

Mô hình Functional Programming

Thật khó để tìm một định nghĩa nhất quán của Functional Programming. Nhưng trong bài viết này tôi sẽ đưa ra 2 khái niệm để định nghĩa về FP như sau: Khi bạn code ứng dụng chỉ sử…

Read More »

Kết nối các Container

Trong bài viết này chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu làm thế nào để kết nối các container. Bằng cách kết nối các container, bạn đã cung cấp một kênh bảo mật thông qua cách các container…

Read More »

Monad

Có rất nhiều khái niệm khác nhau trong functional programming như là  HOFs, closures, currying, partial application…rất là hữu ích trong lập trình viên ngày nay. Một trong những khái niệm rất là quan trọng khác trong của functional…

Read More »

Stateful vs Stateless Component

Khi chúng ta xây dựng ứng dụng React, bạn sẽ cần phải đụng đến nhiều kiểu Component. Nhiều khả năng sẽ là Component như là InputForm mà sẽ yêu cầu các phương thức khác nhau. Nó rất có…

Read More »