Month: February 2019

Java – Giới thiệu

Ngôn ngữ lập trình Java ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystem do James Gosling khởi xướng và được phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt lõi của nền tảng Java của Sun Microsystem. Bản phát…

Read More »

Quản lý React State bằng unstated

Cộng đồng React đã chứng kiến một số các mô hình khác nhau quản lý state xuất hiện trong vài năm qua. Chúng bao gồm các API đơn giản như là setState đến các thư viện bên thứ…

Read More »

Cài đặt và cấu hình Webpack 4 – phần 2

Trong phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt và cấu hình webpack4. Bạn nên đọc phần 1 trước khi đọc bài viết này. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau thử…

Read More »

Cài đặt và cấu hình Webpack 4 – phần 1

Webpack là một công cụ hữu ích và có rất nhiều các tính năng độc nhất. Cung cấp một cấu hình cho webpack không phải là vấn đề gì khó khăn cho các dự án từ trung bình…

Read More »

Scala – String

scala

String trong Scala là kết hợp của các ký tự hoặc một chuỗi các ký tự. Nó là cấu trúc dữ liệu dựa trên index và sử dụng phương pháp tuyến tính để lưu trữ dữ liệu trong…

Read More »