Month: December 2018

Scala – Cài đặt môi trường

scala

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách download và cài đặt môi trường cho ngôn ngữ Scala trên Linux, Unix và Window. Scala chạy trên JVM, do đó bạn cần cài đặt…

Read More »

Thêm ESlint vào trong VueJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng ESlint trong ứng dụng VueJS. Nếu bạn chưa biết ESLint là gì thì hãy đọc bài viết này trước để tìm hiểu về…

Read More »

Server side render dùng Vue

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách để SSR hoạt động với Vue Router, tăng hiệu quả để tránh những thiếu sót có thể khiến bạn phải mất nhiều thời gian để…

Read More »

Virtual DOM trong VueJS

Trước khi đọc bài viết này nếu bạn chưa biết Virtual DOM là gì thì bạn nên đọc qua bài viết này trước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Virtual DOM trong…

Read More »

Scala Try – Xử lý lỗi

Trong lập trình một ngôn ngữ, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tránh khỏi lỗi xảy ra ở trong chương trình dù nguyên nhân lỗi đó có thể là do khách quan mà chúng ta thậm…

Read More »

Scala Collection – Iterator

Iterator cho phép người dùng thực hiện lặp trên các collection do đó truy cập tất cả các phần tử. Iterator có 2 phương thức quan trọng đó là next và hasNext . Các phần tử kế tiếp…

Read More »

Scala Collection – Map

Scala Map là một collection theo cặp key và value, hay có thể gọi nó là một hash table. Chúng ta có thể sử dụng key để truy cập một giá trị trong map. Những key này là…

Read More »

Scala Collection – Tuple

Tuple là một scala collection chứa nhiều giá trị giống nhau hoặc khác nhau kiểu dữ liệu để chúng có thể được truyền đi. Không giống như array và list, tuple có thể chứa các object với kiểu…

Read More »