Home » React

React hook

React hook là tính năng mới tuyệt vời trong React 16.8. Nó sẽ là tính năng mà chúng ta sẽ sử dụng hàng ngày để phát triển các dự án React. Nếu bạn muốn sử dụng state hoặc…

Read More »

Quản lý React State bằng unstated

Cộng đồng React đã chứng kiến một số các mô hình khác nhau quản lý state xuất hiện trong vài năm qua. Chúng bao gồm các API đơn giản như là setState đến các thư viện bên thứ…

Read More »

Cài đặt và cấu hình Webpack 4 – phần 2

Trong phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt và cấu hình webpack4. Bạn nên đọc phần 1 trước khi đọc bài viết này. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau thử…

Read More »

Cài đặt và cấu hình Webpack 4 – phần 1

Webpack là một công cụ hữu ích và có rất nhiều các tính năng độc nhất. Cung cấp một cấu hình cho webpack không phải là vấn đề gì khó khăn cho các dự án từ trung bình…

Read More »

Kiến trúc Redux

Redux là thư viện hoạt động như một thùng chứa các state và giúp quản lý luồng dữ liệu ứng dụng. Nó được giới thiệu trở lại vào năm 2005 tại hội nghị ReactEurope. Nó tương tự như Flux…

Read More »

Atomic design với React

Phương thức Atomic design cho phép chúng ta tạo một hệ thống được thiết kế tuyệt vời từ đầu, với các quy tắc về thành phần hoá, phân chia thứ bậc (cấu trúc thư mục) và sử dụng…

Read More »

Stateful vs Stateless Component

Khi chúng ta xây dựng ứng dụng React, bạn sẽ cần phải đụng đến nhiều kiểu Component. Nhiều khả năng sẽ là Component như là InputForm mà sẽ yêu cầu các phương thức khác nhau. Nó rất có…

Read More »

Giới thiệu cơ bản về React + Redux

Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo một danh sách chứa các contact sử dụng React và Redux. Chúng ta sẽ có được danh sách contact và mỗi lần click vào một trong những contact này, thì…

Read More »

Xử lý lỗi trong React 16 sử dụng Error Boundaries

Nếu bạn xây dựng một ứng dụng React thì tại bất kỳ thời điểm nào trong khi lập trình, chắc chắn bạn đã gặp những lỗi khó hiểu và không cung cấp bất kỳ thông tin nào có…

Read More »

Giới thiệu ứng dụng web universal

Web đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, chủ yếu bởi sự phát triển và cải tiến của ngôn ngữ Javascript. Bên cạnh đó, dự án NodeJs đã có thể sử dụng Javascript ở phía Server, chứng…

Read More »