Scala – Xử lý file

Scala cung cấp các phương thức để làm việc với File. Bạn có thể tạo, mở file, ghi file và đọc file. Scala cung cấp package đầy đủ là scala.io để xử lý file

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về xử lý file trong Scala

Tạo file

Scala không cung cấp phương thức ghi file. Nên bạn phải sử dụng PrintWriter của Java hoặc các phương thức FileWriter.

Đoạn code bên trên sẽ tạo một file text là ScalaFile.txt. Sau khi tạo file, printWriter được sử dụng để ghi nội dung vào file.

Đọc file

Đọc từng ký tự

Kết quả

Scala cung cấp phương thức đọc file. Như đoạn code ở trên, chúng ta import package scala.io và class Source dùng để truy cập đến file sử dụng phương thức fromFile()

Bạn phải đóng file sau khi đọc hoặc ghi file, sử dụng phương thức close()

Đọc từng hàng

Kết quả

Ngoài những phần trên dùng để sử dụng xử lý file, bạn cần sử dụng package java.io để truy cập các phương thức file

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of