Tag: view

Scala – lazy, stream, view

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính toán Lazy trong Scala. Chúng ta sẽ tăng tính hiệu quả cho ứng dụng của mình như thế nào? Tính hiệu quả đạt được không chỉ…

Read More »