Tag: Scala Tutorial

Apache Kafka với Scala

Apache Kafka là nền tảng streaming phân tán mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các pipeline dữ liệu thời gian thực và các ứng dụng streaming. Nó có khả năng mở rộng theo chiều ngang,…

Read More »

Scala – Facade design pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Facade design pattern sử dụng ngôn ngữ Scala Mục đích Cung cấp một interface thống nhất cho tập hợp các interface trong hệ thống con. Facade…

Read More »

Scala Collection – Iterator

Iterator cho phép người dùng thực hiện lặp trên các collection do đó truy cập tất cả các phần tử. Iterator có 2 phương thức quan trọng đó là next và hasNext . Các phần tử kế tiếp…

Read More »

Scala – Trait

Scala trait là một interface với các phương thức không Abstract. Một class có thể implement với nhiều trait khác nhau, và những trait này có thể được yêu cầu các phương thức Abstract được thêm vào hoặc…

Read More »

Scala – Type Bound

Trong phần trước tôi đã giới thiệu cho bạn về Variance. Bạn nên đọc phần này trước khi vào bài viết này. Typy Bound là các giới hạn trên các Type parameter hoặc Type Variable. Bằng việc sử…

Read More »

Scala – Extractor

Scala extractor là một object có một phương thức được gọi là unapply. Phương thức unapply khớp một giá trị và tách nó ra. Extractor cũng định nghĩa phương thức apply xây dựng các giá trị. Hãy cùng…

Read More »