Home » Functional Programming

Monad

Có rất nhiều khái niệm khác nhau trong functional programming như là  HOFs, closures, currying, partial application…rất là hữu ích trong lập trình viên ngày nay. Một trong những khái niệm rất là quan trọng khác trong của functional…

Read More »

Khái niệm cơ bản về Functional Programming

Functional Programming được sử dụng khá phổ biến ngày nay và trong hầu hết các ngôn ngữ như là Scala, Haskell, Javascript…Nếu bạn đã từng làm việc với ngôn ngữ Scala, chắc bạn cũng không xa lạ gì…

Read More »