Copy file từ docker container sang máy chủ và ngược lại

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách copy file từ docker container sang máy chủ và ngược lại. Đôi khi bạn có thể cần thực copy các file từ docker container sang máy chủ hoặc từ máy chủ sang docker container

Yêu cầu

  • Hiểu các khái niệm cơ bản về docker
  • Docker đã được cài đặt

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng docker images đơn giản là ubuntu, bắt đầu bằng cách chạy docker image như sau

Câu lệnh trên dùng để chạy docker image ở chế độ tách biệt, chạy nền để có thể ssh vào images đang chạy như sau

Tiếp theo chạy câu lệnh ở bên trong như sau

Sau đó chạy lệnh exit để thoát khỏi container đang chạy

Copy file từ Docker container sang máy chủ

Kiểm tra xem file có tồn tại hay không bằng câu lệnh như sau

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện copy file example.txt sang máy chủ như sau

Câu lệnh trên dùng để copy file example.txt sang thư mục hiện tại

Chúng ta có thể xem cú pháp của câu lệnh trên như bên dưới đây

docker-container có thể là tên hoặc là các ký tự hash được sinh ra tự động

Copy từ máy chủ sang container

Chúng ta sẽ copy file của mình từ máy chủ sang docker container

Câu lệnh trên copy file từ máy chủ sang docker container

Khi chạy lệnh

Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các file tồn tại như dưới đây

Bạn có thể tìm hiểu thêm về docker cp ở đây

 

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of