Scala – Trait

Scala trait là một interface với các phương thức không Abstract. Một class có thể implement với nhiều trait khác nhau, và những trait này có thể được yêu cầu các phương thức Abstract được thêm vào hoặc…

Read More »

Biến môi trường, volume và Dockerfile

Tiếp tục chuỗi bài viết về Docker, trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về biến môi trường, volume và Dockerfile. Biến môi trường và volume Trước khi bắt đầu, hãy tạo thư mục examples và chúng…

Read More »

Scala – Type Bound

Trong phần trước tôi đã giới thiệu cho bạn về Variance. Bạn nên đọc phần này trước khi vào bài viết này. Typy Bound là các giới hạn trên các Type parameter hoặc Type Variable. Bằng việc sử…

Read More »

Scala – Variances

Variance định nghĩa quan hệ kế thừa của các kiểu được tham số hoá (Parameterized Types). Variance là tất cả về sub-typing. Nào hãy xem ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn Type Parameter là gì. Ở đây,…

Read More »

Cài đặt và sử dụng Docker

Như trong bài viết trước tôi có giới thiệu qua về Docker. Nếu bạn chưa biết khái niệm về Docker thì hãy đọc qua bài viết đó trước. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về…

Read More »

Giới thiệu Docker

Docker là công cụ mã nguồn mở giúp tự động triển khai một ứng dụng bên trong container phần mềm. Cách đơn giản nhất để nắm bắt ý tưởng đằng sau Docker là so sánh nó với một…

Read More »

Scala – Abstract class

Class được khai báo sử dụng từ khoá abstract được hiểu là một abstract class. Abstract class có thể có các phương thức hoặc phương thức non-abstract. Abstract class thường được sử dụng để đạt được tính trừu…

Read More »

Scala – Singleton và companion object

Singleton object Singleton là một object được khai báo bằng cách sử dụng từ khoá object thay cho class. Không có object nào được yêu cầu để gọi các phương thức bên trong singleton object. Trong Scala không…

Read More »

Scala – Extractor

Scala extractor là một object có một phương thức được gọi là unapply. Phương thức unapply khớp một giá trị và tách nó ra. Extractor cũng định nghĩa phương thức apply xây dựng các giá trị. Hãy cùng…

Read More »

Hướng dẫn và sử dụng Ansible

Ansible là công cụ giúp chuẩn bị trước và quản lý cấu hình, giống như là Chef, Puppet hay Salt Nó là cách đơn giản nhất và dễ nhất để bắt đầu. Bởi vì nó chỉ là SSH,…

Read More »