Tag: lazy val

Scala – lazy, stream, view

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính toán Lazy trong Scala. Chúng ta sẽ tăng tính hiệu quả cho ứng dụng của mình như thế nào? Tính hiệu quả đạt được không chỉ…

Read More »

Scala – val, var, lazy val và def

Trong bài viết này chúng ta sẽ trình bày về các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ Scala. Chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi như là var, val, def là gì? Điểm khác…

Read More »