Nâng cao chất lượng code sử dụng Eslint

Bắt đầu với Eslint Mặc dù, bài viết sẽ không nói về khái niệm cơ bản của Eslint, nhưng tôi sẽ dành một chút thời gian để chỉ cho bạn làm thế nào để bắt đầu. Đầu tiên…

Read More »

Scala Future – Promises Phần 2

Trong bài viết trước chúng ta đã hiểu làm thế nào để lấy được các giá trị trả về từ Fututre với onComplete, onSuccess and onFailure. Chúng ta cũng hiểu cách sử dụng Await.result trong Test case để block và lấy giá…

Read More »

Khác nhau giữa Virtual DOM vs DOM

DOM là gì Trước khi chúng ta có thể hiểu React và Virtual DOM, chúng ta trước tiên nên tìm hiểu về DOM(Document Object Model). DOM là một Abstraction của một cấu trúc trang HTML. Nó lấy các…

Read More »

Immutable Javascript sử dụng ES6

Viết code javascript kiểu immutable là một thói quen tốt. Có một vài thư viện tốt hỗ trợ immutable  như immutable.js và chúng ta có thể sử dụng nó.  Nhưng liệu nó có thực sự hoạt tốt với…

Read More »

Scala – Future phần 1

Hầu hết tất cả các ngông ngữ lập trình hiện nay đều có cách diễn đạt Future – Promise sử dụng để lập trình concurrent. Bài viết này không phải mục đích để làm cho bạn cảm thẩy…

Read More »

Kiến trúc phân lớp trong Domain Driven Design

Khi chúng ta tạo ra một ứng dụng phần mềm, một phần lớn các thành phần của ứng dụng không liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ nhưng chúng là một phần của hạ tầng của phần mềm…

Read More »

Rich model vs anemic model

Rich model vs anemic model

Trong Model của DDD thì dùng rất nhiều các pattern khác nhau như là Entity, value object, Repository, Factory, service … Nhưng trước khi bắt đầu về DDD, thì chúng ta nên tìm hiểu Model của DDD có…

Read More »

Ubiquitous language (UL)

ubiquitous language

Trong phần trước  chúng ta được được giới thiệu về Domain Driven Design và cũng hiểu rằng kiến trúc tập trung vào phần core domain. Như một cách tiếp cận truyền thống vào dự án, lập trình viên…

Read More »

Giới thiệu Domain Driven Design

Domain driven design

Domain driven design được tác giả Eric Van đưa ra sau kinh nghiệm khoảng 20 năm tham gia phát triển phần mềm, xây dựng những ứng dụng lớn cho giới tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao vận…

Read More »

Câu hỏi phỏng vấn Scala phần 3

scala

Scala là gì ? Nó là một Language hay Platform ? Nó hỗ trợ OOP hoặc FP không ? Ai là cha đẻ của Scala ? Scala là tiểu chuẩn cho Scalable Language. Martin Odersky là cha đẻ…

Read More »