Scala – Biến và tham số phương thức

Các biến có thể được định nghĩa như không gian lưu trữ trong bộ nhớ để lưu trữ các gía trị được gán vào. Dựa trên kiểu dữ liệu của biến bộ nhớ được cấp phát bởi trình…

Read More »

Factory design pattern

Factory Design Pattern là một trong những Creational Design Pattern phổ biến nhất. Mục đích chính của Factory Design Pattern là logic tạo các instance và object riêng biệt từ client. Chúng ta thực thi logic tạo ra…

Read More »

Giới thiệu tính năng mới ECMAScript 2016 thêm vào trong Javascript

Từ khi ECMAScript 2015 (cũng được biết với tên gọi ES6) được phát hành. Nó đã giới thiệu nhiều tính năng lớn như arrow function (dùng ký hiệu =>), set, map, class và destructuring… Nhóm phát triển có 39 điều…

Read More »

Scala Classes

Trong Scala có chứa rất nhiều thứ và khái niệm khác nhau, là một ngôn ngữ hướng đối tượng. Điều này nghĩa là chúng ta có thể định nghĩa các class trong Scala, và khởi tạo các object…

Read More »

Khái niệm cơ bản về Functional Programming

Functional Programming được sử dụng khá phổ biến ngày nay và trong hầu hết các ngôn ngữ như là Scala, Haskell, Javascript…Nếu bạn đã từng làm việc với ngôn ngữ Scala, chắc bạn cũng không xa lạ gì…

Read More »

Scala – Higher-order function

Function là gì? Một function mà nhận một function khác như tham số hoặc trả về một function là một higher-order function. Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ nếu như trước đây bạn đã từng làm…

Read More »

Desgin pattern trong Javascript

Hầu hết các developer đều mong muốn có thể viết được code có khả năng bảo trì, dễ đọc và có thể sử dụng được lại. Cấu trúc của source code trở nên vô cùng quan trọng khi…

Read More »

Giới thiệu cơ bản về React + Redux

Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo một danh sách chứa các contact sử dụng React và Redux. Chúng ta sẽ có được danh sách contact và mỗi lần click vào một trong những contact này, thì…

Read More »

Kiến trúc Hexagonal trong DDD

Trong những bài viết trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn các khái niệm cơ bản về DDD. Chúng ta cũng đã biết rằng trong model của DDD có khái niệm về kiến trúc phân lớp. Nó…

Read More »

Xử lý lỗi trong React 16 sử dụng Error Boundaries

Nếu bạn xây dựng một ứng dụng React thì tại bất kỳ thời điểm nào trong khi lập trình, chắc chắn bạn đã gặp những lỗi khó hiểu và không cung cấp bất kỳ thông tin nào có…

Read More »